ÔBIER WERSYJO JYNZYKOWŎ

PoNaszymu.pl - śląskie biuro językowe

Ślōnske biōro jynzykowe

Ôbsztaluj przekłŏd

Ślōnskŏ gŏdka widzōm niy ino wielge fyrmy, ale tyż lokalni gyszefciŏrze, dyrechtōry państwowych instytucyjōw i towarzistwa non-profit. Przistōń dō nich i ôstōń tajlōm rynesansu ślōnskij gŏdki.

Narychtujymy dlŏ Ciebie przekłŏd:

 • internetowyj zajty
 • papiōrōw ryklamowych
 • ôprogramōwaniŏ
 • zaproszyń i powinszowań
 • menu
 • insztrukcyjōw ôbsugi
 • gŏdki z filmōw
 • ksiōnżek
 • i kŏżdego inkszego projektu, ô kerym pomyślisz!

Dziynki naszym przekłŏdōm:

 • bydziesz ôryginalny i barzij widoczny
 • cylniesz w nowŏ skupina kliyntōw
 • Ślōnzŏki bydōm mieli Cie w zŏcy
 • pōdziesz za nŏjnowszymi tryndami
 • bydziesz tajlōm ôdrodzyniŏ ślōnskij gŏdki

Doradzymy Ci tyż, jako trza rychtować skutecznŏ ryklamowŏ kampanijŏ do ślōnskego kliynta. Poradzymy Ci tyż zrychtować prōmocyjŏ na fanpage „Ślōnski suchar na dzisiej”, kerymu przaje bezma 90 tauzynōw ludziōw na Facebooku.

Dej nōm znać, co Ci sie zdŏ. Skōntaktujymy sie wartko i dōmy Ci ôdpedzynie na wszyjske Twoje pytania.


Kōntakt

 
Kōntakt   609 363 932