ÔBIER WERSYJO JYNZYKOWŎ

Ślōnske biōro jynzykowe

Poznej Nasz Mańszaft

Sōm u nos szpecjalisty z roztōmajtych fachōw, ale mōmy spōlne jedno – przajymy ślōnskij godce. Ôferujymy Ci wiedza i ôbeznanie, ale tyż grajfka do godki i ślōnsko akuratność. Beztōż poradzymy szafnōnć baji nojsrogsze projekty.


Adrian Górecki

Ôd stu lot (to niyma wic!) miykszo w Rudzie Ślōnskij - Kochlowicach. Downij człōnek zarzōndu towarzistwa Pro Loquela Silesiana. Po ślōnsku godo ôd bajtla, pisze już wiyncyj jak dziesynć lot. Spōłtworził fanpage „Ślōnski suchar na dzisiej” na Facebooku, pisoł tyż teksty pō ślōnsku do Nowej Gazety Śląskiej.

Basia Grządziel-Szylar

Miyszko w Katowicach. Szkolōno za bohemistka. Członek zarzōndu towarzistwa Pro Loquela Silesiana. Pisze ślōnski blog ô kuchni – „Basia Maszkeci”, publikowała tyż na portalu Gryfnie i w Nowej Gazecie Śląskiej. W dōma szkoli swojigo chopa we ślōnskij godce.

Rafał Szyma

Narodzōny w Katowicach, ôdchōwany w Pszczynie. Magister filologii polskij, projektant graficzny – robi przi rychtowaniu ksiōnżek i inkszych wydawnictw, tyż po ślōnsku. Przekłodo na ślōnski ôd poru lot, rychtuje tyż redakcyjo ksiōnżek po ślōnsku („Kōmisorz Hanusik”, „Dante i inksi”, „Prōmytojs przibity” i inksze). Pisze blog pō naszymu.

Grzegorz Kulik

Narodzōny w Bytōmiu we familiji, co z tym miastym je swiōnzano ôd ôziymnostego stolecio. Przekłodo literatura; do dzisiej ukozały sie jego przekłady „Dracha” Twardocha, „Małego Princa” Exupéry’ego i „Godnij Pieśni” Dickensa. Autōr ślōnskij wersyje Euro Truck Simulator 2 – piyrszyj kōmputrowyj gry po ślōnsku. Spōłzałożyciel webplacu klopsztanga.eu i nojsrogszego ślōnskigo fanpage’a na Facebooku, Ślōnskigo suchara na dzisiej. Kludzi wideoblog „Chwila z Gŏdkōm”


Ôbsztaluj wartko wycyna

Kōntakt   609 363 932