Slōnskŏ gŏdka to bōła piyrszŏ mŏwa, w keryj wyszkolyli mie moje ôjce. Niyskorzij po ślōnsku gŏdołech tyż na placu i na pauzach we szkole. Nasza gŏdka bōła dō mie fest wertownŏ, beztōż chciołech, coby inksi tyż mieli możność sie z niōm ôbznajōmić. Skuli tego sprŏwiōłech (do kupy
z kamratym) facebookowy fanpage Slōnski suchar na dzisiej, poczōn żech tyż rychtować teksty po ślōnsku do lokalnych cajtōngōw. Yntlich zaczōn żech przekłŏdać na ślōnski. Robota przi ślōnskij gŏdce dŏwŏ mi kupa uciechy, tym barzij, co bez to ślōnskigo je wszyndy corŏz wiyncyj.
A to je do mie fest ważne.

Beztōż ôdewrziłech piyrsze na świycie biōro przekłŏdōw, kere szpecyjalizuje sie we ślōnskij gŏdce. Zaprŏszōm Cie do spōłprŏcy z naszym zespołym. To filologi, fachmany ôd nowych technologijōw, ale zaôbycz ludzie, kerzi przajōm ślōnskij gŏdce. Kej ôbieresz nasze usugi, to mŏsz gwarancyjŏ, co dostaniesz przekłŏd wielgij jakości.