ÔBIER WERSYJO JYNZYKOWŎ

Ślōnske biōro jynzykowe

Ôbejrzij Portfolio

Bez pora lot szaflimy kupa projektōw – ôd przekłodu zaproszyń na wesele abo insztrukcyjōw parkowanio, aże po sroge przekłody systymōw ôperacyjnych. Chcymy sam poasić sie nojbarzij wertownymi projektami.


Ślōnske teksty do outdoorowyj kampanije ôd marki Coca-Cola

Coca-Cola Lime - kampania reklamowa po śląsku

Narychtowalimy hasła ryklamowe marki Coca-Cola Limie i kōnsultowalimy zasiyng prōmocyje - dziynki nōm ryklamy bōłe pokozane na historycznym Gōrnym Ślōnsku.


Przekłod informacyje prasowyj do marki Coca-Cola

Teksty prasowe po ślōnsku narychtowalimy skuli kŏżdorocznyj świōntecznyj prōmocyjnyj akcyje fyrmy Coca-Cola.


System Android dla Samsunga

Tłumaczenie systemu Android dla Samsunga Tłumaczenie systemu Android dla Samsunga

Przi tym projekcie robiyło trzech naszych przekłodaczy - Basia Grządziel-Szylar, Adrian Górecki i Rafał Szyma. Dziynki przekłodowi narychtowanymu pod regiyrōngym towarzistwa Pro Loquela Silesiana, ślōnsko godka je dostympno w nojnowszych modelach mobilniokōw.


Gra Euro Truck Simulator 2 dla CD Projektu

Gra Euro Truck Simulator 2 dla CD Projektu Gra Euro Truck Simulator 2 dla CD Projektu

Dziynki przekłodowi Grzegorza Kulika moglimy pograć we piyrszo gra kōmputerowo po ślōnsku. Jeji sztart bōł kōmyntowany w mediach w cołkij Polsce.


Silesia City Center

Dlo nojsrogszego cyntrum sprowōnkowego na Ślōnsku narychtowalimy ôpisy klamotōw po naszymu i polsko-ślōnski dykcjōnorz sprowōnkowy.


Ślōnski suchar na dzisiej

Ślōnski suchar na dzisiej Ślōnski suchar na dzisiej

Ôd lot Adrian Gōrecki i Grzesiek Kulik rychtujōm spōlnie „Ślōnski suchar na dzisiej” – nojwiynkszy ślōnski fanpage na Facebooku, kery ôbserwuje już 90 tauzynōw ludzi. Zasiyng zajty idzie tyż wykorzistać we kampaniji reklamowyj.


Dentim Clinic

Dentim Clinic

Do kliniki dyntystycznyj Dentim narychtowalimy przekłod materiałōw edukacyjnych do akcyje „Jysz? Pucujesz!"


Agora Bytom

Agora Bytom Agora Bytom

Adrian Górecki i Grzegorz Kulik spōłprocowali przi rychtowaniu m.in. wystowki ślōnskich mymōw i spiyrali galeryjo handlowo przi ôdprowianiu kampanije prōmocyjnyj swiōnzanyj ze przileżytościami „Zolyty po ćmoku” i „Na ślōnsko nuta”.


Ôbsztaluj wartko wycyna

Kōntakt   609 363 932