ÔBIER WERSYJO JYNZYKOWŎ

PoNaszymu.pl - śląskie biuro językowe

Ślōnske biōro jynzykowe

Skōntaktuj sie z nami

Kŏżdy, baji nŏjmyńszy projekt, je dō nŏs ważny i wertowny. Zaprŏszōmy Cie do kōntaktu – zazwōń, napisz abo ôstŏw swoje daty. Bydymy radzi, kej bydymy mogli ôbgŏdać detajle spōłprŏcy. Cuzamyn ôbierymy nŏjlepszy knif.

wartko-wycyna.png

Ôstŏw swoje daty – skōntaktujymy sie z Tobōm

 

Skōntaktuj sie

tel. +48 609 363 932
e-mail: biuro@ponaszymu.pl
robiymy ôd 9.00 do 16.00

PoNaszymu.pl
ul. Gliwicka 74/4
40-854 Katowice
NIP 641-250-34-52

Kōnto:
Deutsche Bank
13 1910 1048 2676 4850 9470 0001

Kōntakt   609 363 932