ÔBIER WERSYJO JYNZYKOWO

PoNaszymu.pl - śląskie biuro językowe

Ślōnske biōro jynzykowe

Poznej Nasz Mańszaft

Sōm u nos szpecjalisty z roztōmajtych fachōw, ale mōmy spōlne jedno – przajymy ślōnskij godce. Ôferujymy Ci wiedza i ôbeznanie, ale tyż grajfka do godki i ślōnsko akuratność. Beztōż poradzymy szafnōnć baji nojsrogsze projekty.


adrian-gorecki.jpg

Adrian Górecki

Ôd stu lot (to niyma wic!) miykszo w Rudzie Ślōnskij - Kochlowicach. Dziynnikorz, sztudynt prawa, włościciel geszeftu szkolyniowego GōreckiGroup. Człōnek zarzōndu towarzistwa Pro Loquela Silesiana. Po ślōnsku godo ôd bajtla, pisze już pora lot. Spōłtworzi fanpage „Ślōnski suchar na dzisiej” na Facebooku i portal klopsztanga.eu, pisoł tyż teksty pō ślōnsku do Nowej Gazety Śląskiej.

basia-grzadziel-szylar.jpg

Basia Grządziel-Szylar

Miyszko w Katowicach. Szkolōno za bohemistka. Członek zarzōndu towarzistwa Pro Loquela Silesiana. Pisze ślōnski blog ô kuchni – „Basia Maszkeci”, publikowała tyż na portalu Gryfnie i w Nowej Gazecie Śląskiej. W dōma szkoli swojigo chopa we ślōnskij godce.

rafal-szyma.jpg

Rafał Szyma

Narodzōny w Katowicach, ôdchōwany w Pszczynie. Magister filologii polskij, projektant graficzny – robi przi rychtowaniu ksiōnżek i inkszych wydawnictw, tyż po ślōnsku. Przekłodo na ślōnski ôd poru lot, rychtuje tyż redakcyjo ksiōnżek po ślōnsku („Kōmisorz Hanusik”, „Dante i inksi”, „Prōmytojs przibity” i inksze). Pisze blog pō naszymu.

grzegorz-kulik.jpg

Grzegorz Kulik

Narodzōny w Bytōmiu we familiji, co z tym miastym je swiōnzano ôd ôziymnostego stolecio. Przekłodo literatura; do dzisiej ukozały sie jego przekłady „Dracha” Twardocha, „Małego Princa” Exupéry’ego i „Godnij Pieśni” Dickensa. Autōr ślōnskij wersyje Euro Truck Simulator 2 – piyrszyj kōmputrowyj gry po ślōnsku. Spōłzałożyciel webplacu klopsztanga.eu i nojsrogszego ślōnskigo fanpage’a na Facebooku, Ślōnskigo suchara na dzisiej. Kludzi wideoblog „Chwila z Gŏdkōm”


Ôbsztaluj wartko wycyna

Kōntakt   609 363 932