ÔBIER WERSYJO JYNZYKOWŎ

PoNaszymu.pl - śląskie biuro językowe

Ślōnske biōro jynzykowe

Poznej Nasz Mańszaft

Sōm u nŏs szpecjalisty z roztōmajtych fachów, ale mōmy spōlne jedno – przajymy ślōnskij gŏdce. Ôferujymy Ci wiedza i ôbeznanie, ale tyż grajfka do gŏdki i ślōnskŏ akuratność. Beztōż poradzymy szafnōnć baji nŏjsrogsze projekty.


adrian-gorecki.jpg

Adrian Górecki

Ôd stu lŏt (to niyma wic!) miykszŏ w Rudzie Ślōnskij - Kochlowicach. Dziynnikŏrz, sztudynt prawa, włŏściciel geszeftu szkolyniowego GōreckiGroup. Człōnek zarzōndu towarzistwa Pro Loquela Silesiana. Po ślōnsku gŏdŏ ôd bajtla, pisze już pora lŏt. Spōłtworzi fanpage „Ślōnski suchar na dzisiej” na Facebooku i portal klopsztanga.eu, pisoł tyż teksty pō ślōnsku do Nowej Gazety Śląskiej.

basia-grzadziel-szylar.jpg

Basia Grządziel-Szylar

Miyszkŏ w Katowicach. Szkolōnŏ za bohemistka. Członek zarzōndu towarzistwa Pro Loquela Silesiana. Pisze ślōnski blog ô kuchni – „Basia Maszkeci”, publikowała tyż na portalu Gryfnie i w Nowej Gazecie Ślaskiej. W dōma szkoli swojigo chopa we ślōnskij gŏdce.

rafal-szyma.jpg

Rafał Szyma

Narodzōny w Katowicach, ôdchōwany w Pszczynie. Magister filologii polskij, projektant graficzny – robi przi rychtowaniu ksiōnżek i inkszych wydawnictw, tyż po ślōnsku. Przekłŏdŏ na ślōnski ôd pŏru lŏt, rychtuje tyż redakcyjŏ ksiōnżek po ślōnsku („Kōmisŏrz Hanusik”, „Dante i inksi”, „Prōmytojs przibity” i inksze). Pisze blog pō naszymu.

grzegorz-kulik.jpg

Grzegorz Kulik

Narodzōny w Bytōmiu we familiji, co z tym miastym je swiōnzanŏ ôd ôziymnŏstygo stolyciŏ. Terŏzki szkoli we ślōnskj gŏdce lōndyniŏkōw. Autōr przekłŏdōw webplacōw Facebook i Google, a tyż ślōnskij wersyje Euro Truck Simulator 2 – piyrszyj kōmputrowyj gry po ślōnsku. Mŏ na kōncie tyż przekłŏd filmu “Gwiyzdne Wojny. Nowŏ Nadziyja”. Je spōładministratōrym webplacu klopsztanga.eu a nŏjwiynkszygo ślōnskigo fanpage na Facebooku, Ślōnskigo suchara na dzisiej.


Ôbsztaluj wartko wycyna

Kōntakt   609 363 932