ÔBIER WERSYJO JYNZYKOWŎ

PoNaszymu.pl - śląskie biuro językowe

Ślōnske biōro jynzykowe

Ôbejrzij Portfolio

Bez pŏra lŏt szaflimy kupa projektów – ôd przekłodu zaproszyń na wesele abo insztrukcyjōw parkowaniŏ, aże po sroge przekłŏdy systymōw ôperacyjnych. Chcymy sam poasić sie nŏjbarzij wertownymi projektami.


Ślōnske teksty do outdoorowyj kampanije ôd marki Coca-Cola

Coca-Cola Lime - kampania reklamowa po śląsku

Narychtowalimy hasła ryklamowe marki Coca-Cola Limie i kōnsultowalimy zasiyng prōmocyje - dziynki nōm ryklamy bōłe pokŏzane na historycznym Gōrnym Ślōnsku.


Przekłŏd informacyje prasowyj do marki Coca-Cola

Teksty prasowe po ślōnsku narychtowalimy skuli kŏżdorocznyj świōntecznyj prōmocyjnyj akcyje fyrmy Coca-Cola.


System Android dla Samsunga

Tłumaczenie systemu Android dla Samsunga Tłumaczenie systemu Android dla Samsunga

Przi tym projekcie robiyło trzech naszych przekłŏdaczy - Basia Grządziel-Szylar, Adrian Górecki i Rafał Szyma. Dziynki przekłŏdowi narychtowanymu pod regiyrōngym towarzistwa Pro Loquela Silesiana, ślōnsko gŏdka je dostympnŏ w nŏjnowszych modelach mobilniŏkōw.


Gra Euro Truck Simulator 2 dla CD Projektu

Gra Euro Truck Simulator 2 dla CD Projektu Gra Euro Truck Simulator 2 dla CD Projektu

Dziynki przekłŏdowi Grześka Kulika moglimy pograć we piyrszŏ gra kōmputerowŏ po ślōnsku. Jeji sztart bōł kōmyntowany w mediach w cołkij Polsce.


Silesia City Center

szkolymy.jpg

Dlŏ nŏjsrogszego cyntrum sprŏwōnkowego na Ślōnsku narychtowalimy ôpisy klamotōw po naszymu i polsko-ślōnski dykcjōnŏrz sprŏwōnkowy.


Ślonski suchar na dzisiej

Ślōnski suchar na dzisiej Ślōnski suchar na dzisiej

Ôd trzech lŏt Adrian Gôrecki i Grzesiek Kulik rychtujōm spōlnie „Ślōnski suchar na dzisiej” – nŏjwiynkszy ślōnski fanpage na Facebooku, kery ôbserwuje już 90 tauzynōw ludzi. Zasiyng zajty idzie tyż wykorzistać we kampaniji reklamowyj.


Dentim Clinic

Dentim Clinic

Do kliniki dyntystycznyj Dentim narychtowalimy przekłŏd materiałōw edukacyjnych do akcyje „Jysz? Pucujesz!"


Agora Bytom

Agora Bytom Agora Bytom

Adrian Górecki i Grzesiek Kulik spōłprŏcowali przi rychtowaniu m.in. wystŏwki ślōnskich mymōw i spiyrali galeryjŏ handlowŏ przi ôdprŏwianiu kampanije prōmocyjnyj swiōńzanyj ze przileżytościami „Zŏlyty po ćmoku” i „Na ślōnskŏ nuta”.


Ôbsztaluj wartkŏ wycyna

Kōntakt   609 363 932