Slōnsko godka to bōła piyrszo mowa, w keryj wyszkolyli mie moje ôjce. Niyskorzij po ślōnsku godołech tyż na placu i na pauzach we szkole. Nasza godka bōła dō mie fest wertowno, beztōż chciołech, coby inksi tyż mieli możność sie z niōm ôbznajōmić. Skuli tego sprowiōłech (do kupy
z kamratym) facebookowy fanpage Slōnski suchar na dzisiej, poczōn żech tyż rychtować teksty po ślōnsku do lokalnych cajtōngōw. Yntlich zaczōn żech przekłodać na ślōnski. Robota przi ślōnskij godce dowo mi kupa uciechy, tym barzij, co bez to ślōnskigo je wszyndy coroz wiyncyj.
A to je do mie fest ważne.

Beztōż ôdewrziłech piyrsze na świycie biōro przekłodōw, kere szpecyjalizuje sie we ślōnskij godce. Zaproszōm Cie do spōłprocy z naszym zespołym. To filologi, fachmany ôd nowych technologijōw, ale zaôbycz ludzie, kerzi przajōm ślōnskij godce. Kej ôbieresz nasze usugi, to mosz gwarancyjo, co dostaniesz przekłod wielgij jakości.